MISIR EZMESİ

FAYDALARI

Arpa, buğday ve mısır gibi tahılların, buhar ile yüksek basınç altında pişirilmesi ve ardından ezme makinasından geçirilerek kurutulması prensibine dayanan bir üründür. Sözü edilen tahıllardaki yüksek orandaki nişastasının sindirilebilirliği arttırmak amacıyla gerçekleştirilen bu işlem nişastanın jalantinize edilmesi ile gerçekleştirilir. Bu sayede nişasta genleşerek parçalanır. Nişastanın yapısındaki bu değişim sindirilebilirliği %95’lerin üzerine çıkarır. Flake yem işlenmemiş tahıllara göre daha lezzetli ve hoş kokuludur., bu da yem tüketimini ve dolayısıyla (Süt-besi) verimlerini artırır.

ÖZELLİKLERİ

 1. Süt verimini artırır,
 2. Nişasta sindirilebilirliğini artırır,
 3. Süt proteinini artırır,
 4. Süt yağını artırır,
 5. Yemin enerji değerini artırır,
 6. Canlı ağırlık artışına katkı sağlar,
 7. Yemden yararlanmayı artırır,
 8. Yemlikte yem seçiciliğini önler,
 9. Buzağılarda hızlı büyümeyi sağlar,
 10. Sindirim bozukluklarını (ishal, yem yememe) önler,
 11. Yemin ayrışmasını önler,
 12. Yemin lezzetini artırır,
 13. Kaba yem kullanım etkinliğini artırır,
 14. Asidoz riskini azaltır,
 15. Sahip olduğu lezzet ve kokusuyla yem tüketimini arttırır,
 16. Üretim teknolojisi sayesinde zararlı mikroorganizmalar yok olur.