BUZAGI YEMİ

Kullanım Şekli ve Özellikleri

Buzağıların 60. gününden, dişi buzağılarda 150. güne, erkek buzağılarda 180. güne kadar kullanılır. Dişilere 150. günden sonra düve yemi, erkeklere 180. günden sonra besi yemi verilmelidir. Buzağılarınızın sağlıklı ve dengeli büyümesini sağlar.

  • SUNAR BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ’nden, SUNAR BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ’ne geçerken alıştırma devresi uygulayınız.
  • Bu dönemde mümkünse kuru kaba yem olarak saman kullanmayınız.
  • Mısır silajı ve yaş pancar posası gibi hacimli kaba yemleri 120. gün sonuna kadar vermeyiniz.
  • Buzağılarınızı bu dönemde 4 veya 5’li gruplara ayırın, iç ve dış parazit mücadelesi yapınız.